Endokrinologické ordinace v okrese Praha

  1. Registr lékařů ČR
  2. Praha
  3. Praha
  4. Endokrinologické ordinace

Upřesnit vyhledávání

    Endokrinologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou hormonálních poruch. Hormony jsou fyziologicky vzniklé sloučeniny, produkované určitými typy buněk. Pokud jsou tyto buňky seskupeny do větších útvarů, celků, označujeme je za endokrinní žlázy, resp. žlázy s vnitřní sekrecí.

    Endokrinologické ordinace vystihují slova endokrinologie, hormonální poruchy, hormony.