Lékaři oboru Rehabilitace, Rehabilitace a Fyzioterapie

  1. Registr lékařů ČR
  2. Rehabilitace a Fyzioterapie

Upřesnit vyhledávání

    Rehabilitace je soubor opatření, která mají navrátit ztracenou funkci. Rehabilitační medicína je základní medicínský obor s úzkým propojením na řadu dalších odborností.Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, především s medicínskými obory. Ve své podstatě Fyzioterapie využívá standardizovaných postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie (Fyzikální terapie). Fyzioterapeuté volí léčbu ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky popřípadě vývojové kineziologie.

    Rehabilitace a Fyzioterapie vystihují slova rehabilitace, fyzioterapie, fyzioterapeut, pohyb, úraz.

    Další lékaři v oboru Rehabilitace