Lékaři oboru Kardiologie

  1. Registr lékařů ČR
  2. Kardiologie

Upřesnit vyhledávání

    Kardiologie je samostatný lékařský obor, v minulosti vyčleněný z vnitřního lékařství, zabývající se diagnostikou a terapií onemocnění srdce a cév. Kardiologie je podobor vnitřního lékařství, specializující se na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění srdce a velkých cév z něho odstupujících a do něj vstupujících. Díky stále se rozšiřujícím poznatkům o srdci, stále novým metodám léčby a specifikám kardiologických pacientů a také díky tomu, že kardiovaskulární choroby jsou na prvním místě v příčině úmrtí na nemoci vůbec, stal se tento obor samostatnou specializací.

    Kardiologie vystihují slova kardiologie, srdce, cévy.

    Další lékaři v oboru Kardiologie