Rehabilitace a Fyzioterapie v okrese Praha - západ

  1. Registr lékařů ČR
  2. Středočeský kraj
  3. Praha - západ
  4. Rehabilitace a Fyzioterapie

Upřesnit vyhledávání

    Rehabilitace je soubor opatření, která mají navrátit ztracenou funkci. Rehabilitační medicína je základní medicínský obor s úzkým propojením na řadu dalších odborností.Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, především s medicínskými obory. Ve své podstatě Fyzioterapie využívá standardizovaných postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie (Fyzikální terapie). Fyzioterapeuté volí léčbu ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky popřípadě vývojové kineziologie.

    Rehabilitace a Fyzioterapie vystihují slova rehabilitace, fyzioterapie, fyzioterapeut, pohyb, úraz.

    Na této stránce najdete specialisty v oboru Rehabilitace a Fyzioterapie působící v okrese Praha - západ, např. ve městech Dobřichovice, Roztoky, Jesenice, Velké Přílepy, Jinočany, Jílové u Prahy, Průhonice, Dolní Břežany, Psáry, Tuchoměřice.