Psychiatrie v okrese Praha

  1. Registr lékařů ČR
  2. Praha
  3. Praha
  4. Psychiatrie

Upřesnit vyhledávání

    Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Jinak formulováno léčí prokázaná nebo předpokládaná onemocnění mozku, jejichž příznaky jsou porušené vztahy člověka k sobě nebo k druhým lidem. Psychiatrická (duševní) onemocnění představují obrovské množství nemocí, které se vyznačují poruchou vyšších mozkových funkcí. Obecně se jedná o poruchy myšlení, vnímání, emocí, intelektu, pudů, paměti, chování (verbálního a nonverbálního), případně osobnosti jako celku. Tyto poruchy se mohou vzájemně kombinovat.

    Psychiatrie vystihují slova psychiatrie, mozek, myšlení, emoce, vnímání.