Logopedické ordinace v okrese Praha

  1. Registr lékařů ČR
  2. Praha
  3. Praha
  4. Logopedické ordinace

Upřesnit vyhledávání

    Logopedie je obor speciální pedagogiky, který se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s poruchami řeči a komunikace. Komunikace – schopnost dorozumívat se s lidmi pomocí verbální i neverbální komunikace.

    Logopedické ordinace vystihují slova logopedie, řeč, komunikace, dorozumívání.